Medlemsvillkor

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller för alla som vill bli medlem i vårt lojalitetsprogram/kundklubb. Villkoren accepteras av dig genom att klicka på du accepterar Villkoren. Villkoren betraktas som ett avtal som ingåtts mellan dig och oss (”Lilla Landet TEST”) och med användning av ”Villkoren” nedan menas även det avtal som anses ingånget som ett resultat av godkännande av Villkoren enligt ovan.
Lojalitetsprogrammet. Dina skyldigheter och rättigheter
Lojalitetsprogrammet ger dig förmåner, såsom erbjudanden, information om nya produkter, produkter och tjänster från våra partners med mera (”Programmet”). För mer information, se vår hemsida.
Alla kunder hos oss kan enkelt bli medlem i Programmet genom att registrera sig för Programmet på vår hemsida eller genom att gå med på att bli medlem i kundvagnen vid köp av varor. Det är gratis att vara medlem
För att bli medlem måste du vara konsument och över 15 år. Uppnådda fördelar är relaterade till din kundrelation med oss och ska inte användas eller delas med andra. Du måste se till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade hela tiden.
Vilka förmåner, status eller poäng du kan få, och villkoren för att tjäna och förlora status eller poäng kommer att vara relaterade till dina köp, preferenser och aktivitet på webbplatsen, och beskrivs mer i detalj på vår webbplats.
Vi kommer att använda dina preferenser, köpinformation och annat i samband med Programmet för att beräkna intjänade poäng.
Eventuella erbjudanden, varor eller tjänster som tillhandahålls i samband med registreringen kan endast användas en gång. Intjänade förmåner kan inte lösas in i kontanter, varor eller på annat sätt.
I händelse av brott mot eller överträdelse av villkoren, missbruk av programmets förmåner eller andra kränkningar kan vi säga upp eller stänga av medlemskapet med omedelbar verkan.
Det är frivilligt att vara medlem i programmet, och du kan välja bort programmet när som helst eller dra tillbaka ditt samtycke på Min sida. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att du inte får anpassad information om förmåner eller om Programmet, eller inte får förmåner relaterade till Programmet.
När du avregistrerar dig kommer du att förlora din status, poäng eller andra förmåner som du samlat på dig genom Programmet, och du kommer inte att återfå dessa vid åter registrering i Programmet. Status, poäng eller andra förmåner får inte överföras eller användas av andra.
Behandling av personuppgifter och marknadsföring
Lilla Landet är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter som gäller för Programmet, och som har det yttersta ansvaret för att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Se här om behandlingen av personuppgifter i samband med medlemskapet.
Ändringar av villkoren och förmånerna
Vi kommer ibland att ändra villkoren och för poäng, status, nivåer och förmåner genom programmet.
Vid ändringar som är viktiga för dig får du information via e-post, på vår hemsida eller på Min sida

Regler butik
Personligt
Ditt medlemskap är personligt och gäller just dig.
Lämna butik efter köp
Efter genomfört köp behöver du lämna butiken.
Stökigt beteende
All form av stökigt beteende i butiken leder till avstängning eller böter.
Släpp inte in obehöriga
Släpp aldrig in obehöriga. Du tar full ansvar för de du släpper in.
Snatteri
All köp övervakas. All form av snatteri polisanmäls omedelbart.

Vi finns här för att hjälpa dig ! Kontakta oss

Huvudmeny

Bli Medlem nu!